Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Quercion roboris Malcuit 1929

Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartmann 1934) Scamoni et Passarge 1959

Synonyms: Quercetum medio-europaeum Br.-Bl. 1932 ex Libbert 1933 (art. 34); Querco robori-Pinetum J. Matuszkiewicz 1988 (art. 5, 31 р. р.).

Діагностичні види: Corylus avellana, Festuca ovina, Leucobryum glaucum, Vaccinium vitis-idaea, Viola reichenbachiana.

Умови місцезростань: сильноскелетні щебенисті й кам’янисті кислі дерновопідзолисті ґрунти без застійного зволоження.

Поширення в Україні: Словечансько-Овруцький кряж (рідко).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9190). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae (Hartmann 1934) Scamoni et Passarge 1959. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 372.

.