Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE BR.-BL. ЕТ ТХ. EX OBERD. 1957

Союз Pino-Quercion Medwecka-Kornaš et al. in Szafer 1959

Serratulo-Pinetum (Matuszkiewicz 1981) J. Matuszkiewicz 1988

Діагностичні види: Campanula persicifolia, Carex montana, Genista tinctoria, Geranium sanguineum, Potentilla alba, Serratula tinctoria.

Умови місцезростань: ділянки із середньобагатими свіжими дерновопідзолистими ґрунтами.

Поширення в Україні: Полісся та північна частина Правобережного Лісостепу (рідко).

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Serratulo-Pinetum (Matuszkiewicz 1981) J. Matuszkiewicz 1988. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 371.

.