Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion orientalis Soó 1964

Ranunculo constantinopolitani-Fraxinetum Didukh 1996

Synonyms: Polygonato multiflori-Quercetum petraeae Didukh 1996 (syntax. syn.); Dryopterido filicis-maris-Fagetum Didukh 1996 (syntax. syn.); Aro elongati-Quercetum petraeae Korzhenevsky ex Korzhenevsky et al. 2003 (art. 5).

Діагностичні види: Acer campestre, Arum elongatum, Carpinus betulus, Cornus mas, Galanthus plicatus, Galium aparine, Physospermum cornubiense, Quercus petraea, Polygonatum multiflorum, Scilla bifolia, Smyrnium perfoliatum, Vincetoxicum scandens, Viola dehnhardtii.

Умови місцезростань: улоговини та пониження рельєфу на схилах гір з потужними, багатими на гумус і азот бурими ґрунтами на висотах 300—800 м над р. м. 

Поширення в Україні: Гірський Крим (середній пояс Головного і Внутрішнього пасм).

Синсозологічний статус: діагностичний вид Galanthus plicatus занесений до Європейського Червоного списку та Червоної книги України.

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Ranunculo constantinopolitani-Fraxinetum Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 367-368.

.