Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion orientalis Soó 1964

Lathyro aurei-Fagetum Borhidi 1962

Synonyms: Fago-Pinetum pallasianae Korzhenevsky 1998.

Діагностичні види: Arum elongatum, Carex digitata, Convallaria majalis, Dentaria quinquefolia, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Neottia nidus-avis, Polygonatum odoratum, Primula acaulis, Scilla bifolia.

Умови місцезростань: гірські схили верхнього лісового поясу (висоти 500— 1200 м над р. м.) на свіжих бурих ґрунтах.

Поширення в Україні: Гірський Крим (Головне і Внутрішнє пасма).

Синсозологічний статус: діагностичний вид Neottia nidus-avis занесений до Червоної книги України. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Lathyro aurei-Fagetum Borhidi 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 367.

.