Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion orientalis Soó 1964

Bromopsio benekenii-Carpinetum Didukh 1996

Synonyms: Euphorbio amygdaloidis-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Hedero tauricae-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Arum elongatum, Dentaria quinquefolia, Fagus orientalis, Fraxinus excelsior, Galanthus plicatus, Galium odoratum, Geum urbanum, Lathyrus aureus, Milium effusum, Neottia nidus-avis, Poa nemoralis, Primula acaulis, Scilla bifolia, Viola dehnhardtii.

Умови місцезростань: збагачені екотопи на гірських схилах різної експозиції на висотах 500—900 м над р. м. та крутістю не менше 10° в умовах добре дренованих промитих ґрунтів.

Поширення в Україні: Гірський Крим (середній пояс Головного і Внутрішнього пасм).

Синсозологічний статус: діагностичні види Galanthus plicatus та Neottia nidus-avis занесені до Червоної книги України, G. plicatus — також до Європейського Червоного списку. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Bromopsio benekenii-Carpinetum Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 366.

.