Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion orientalis Soó 1964

Aceri stevenii-Fagetum tauricae Borhidi 1962

Діагностичні види: Carpinus betulus, Corydalis marschalliana, Dentaria quinquefolia, Dryopteris filix-mas, Fraxinus excelsior, Galium odoratum.

Умови місцезростань: гірські схили середнього і верхнього лісового поясу (висота 700—1200 м над р. м.) на кам’янистих ґрунтах, відвалах та осипах.

Поширення в Україні: Гірський Крим.

Синсозологічний статус: характерний вид Acer stevenii — кримський ендем, занесений до Європейського Червоного списку. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Aceri stevenii-Fagetum tauricae Borhidi 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 366.

.