Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Carpinion betuli Issler 1931

Tilio cordatae-Carpinetum Traczyk 1962

Synonyms: Carici digitatae-Carpinetum (Kramarets et al. 1992) Kramarets et Solomakha in Solomakha 1995 (syntax. syn.); Maіanthemo bifolii-Quercetum roboris I. Solomakha et al. 2006 (syntax. syn.); Aceri tatarici-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Gentiano asclepiadeae-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Hepatico nobilis-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Polygonato odorati-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Pulmonario officinalis-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Acer platanoides, Anemone nemorosa, Corylus avellana, Lamium galeobdolon, Maіanthemum bifolium, Quercus robur, Stellaria holostea.

Умови місцезростань: ділянки на добре сформованих багатих підзолистих свіжих слабодренованих ґрунтах.

Поширення в Україні: Карпати, Полісся, північна частина Правобережного Лісостепу.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91Y0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Tilio cordatae-Carpinetum Traczyk 1962. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 364.

.