Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Carpinion betuli Issler 1931

Isopyro thalictroidis-Carpinetum Onyshchenko 1998

Synonyms: Polygonato latifolii-Carpinetum Kramarets et al. 1992 (art. 31); Ajugo reptantis-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Carici brevicollis-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Viburno lantanae-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 p. p. (syntax. syn.).

Діагностичні види: Acer campestre, A. platanoides, Aegopodium podagraria, Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, Corydalis solida, Euonymus europaea, Ficaria verna, Fraxinus excelsior, Gagea lutea, Geum urbanum, Lamium galeobdolon, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Quercus robur, Stellaria holostea, Tilia cordata, Ulmus glabra, Viola reichenbachiana.

Умови місцезростань: схили різних експозицій, переважно південної й західної, ділянки на досить сухих та бідних сірих і темно-сірих лісових ґрунтах.

Поширення в Україні: західна частина лісостепової зони.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91Y0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Isopyro thalictroidis-Carpinetum Onyshchenko 1998. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 364.

.