Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Carpinion betuli Issler 1931

Galeobdolo lutei-Carpinetum Shevchyk, Bakalyna et Solomakha 1996

Synonyms: Asaro europaei-Carpinetum Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Carici michelii-Carpinetum Vorobyov et al. 2008 (syntax. syn.); Tulipo biebersteinianae-Carpinetum betuli Vorobyov et al. 2008 (art. 3b); Scillo sibericae-Carpinetum betuli Mala 2012 (art. 3o, 5); Lamio purpurei-Carpinetum betuli Mala 2012 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Acer campestre, A. platanoides, Aegopodium podagraria, Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, Corydalis solida, Euonymus verrucosa, Ficaria verna, Lamium galeobdolon, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria obscura, Quercus robur, Stellaria holostea, Tilia cordata, Ulmus glabra.

Умови місцезростань: екотопи яружно-балкової системи з еродованими сірими лісовими ґрунтами, а також рівнинні ділянки та пологі схили різних експозицій.

Поширення в Україні: лісостепова зона (переважно Придніпров’я).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91Y0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Galeobdolo lutei-Carpinetum Shevchyk, Bakalyna et Solomakha 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 363.

.