Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Carpinion betuli Issler 1931

Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003

Діагностичні види: Acer campestre, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Carex brizoides, Crocus heuffelianus, Euonymus europaea, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Polygonatum multiflorum, Quercus robur, Rubus hirtus, Stellaria holostea, Tilia cordata, Viola reichenbachiana.

Умови місцезростань: невисокі (до 100 м над р. м.) схили різних експозицій зі свіжими опідзоленими ґрунтами.

Поширення в Україні: Закарпатська низовина, Передкарпаття (Чернівецька обл.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91Y0). Діагностичний вид Crocus heuffelianus занесений до Червоної книги України. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 363.

.