Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Aceri campestris-Quercion roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015

Mercuriali perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015

Synonyms: Carici pilosae-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 1991 (art. 1, 2a); Mercurialі perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 (art. 3o, 5); Aceri campestris-Tilietum cordatae Zaugolnova et Braslavskaya 2003 (art. 3o, 5); Aceri campestris-Quercetum Bulokhov et Solomeshch 2003 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Acer platanoides, Aegopodium podagraria, Carex pilosa, Convallaria majalis, Corylus avellana, Dryopteris carthusiana, Maianthemum bifolium, Padus avium, Rubus saxatilis, Stellaria holostea, Tilia cordata.

Умови місцезростань: вирівняні, помірно зволожені ділянки з дерновопідзолистими лісовими ґрунтами.

Поширення в Україні: Лівобережне Полісся.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91I0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Mercuriali perennis-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 361.

.