Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Aceri campestris-Quercion roboris Bulokhov et Solomeshch in Bulokhov et Semenishchenkov 2015

Aegonycho-Quercetum roboris Baуrak 1996

Діагностичні види: Aconitum nemorosum, Aegonychon purpureo-caeruleum, Carex michelii, C. spicata, Scutellaria altissima.

Умови місцезростань: ділянки крутосхилів балок і річкових долин у найсухіших для союзу умовах на темно-сірих лісових суглинках.

Поширення в Україні: південно-східна частина Лівобережного Лісостепу та Лівобережний Степ.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91I0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Aegonycho-Quercetum roboris Baуrak 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 360.

.