Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum perfoliati Miljan 1933

Synonyms: Potametum perfoliati Koch 1926; Potametum perfoliato-crispi Bellot 1951 p. p.; Potametum pectinato-perfoliati Den Hartog et Segal 1964; Potamogetonetum perfoliati (Koch 1926) Passarge 1964.

Діагностичні види: Potamogeton perfoliatus.

Умови місцезростань: мезоевтрофні та евтрофні проточні й замкнуті прісноводні, рідше — слабосолонуватоводні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, піщаними і мулисто-піщаними донними відкладами, коливанням протягом періоду вегетації рівня води, товщею 50—150 (250) см. В озерах, старицях, рукавах і руслах річок, водосховищах, каналах, ставках, слабозарослих піщаних кар’єрах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ, Закарпатська рівнина — зазвичай, Карпати (від низинного до передгірського поясу) — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.