Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion sylvaticae Luquet 1926

Symphyto cordati-Fagetum Vida (1959) 1963

Synonyms: Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 nom. ined. (art. 1); Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1968.

Діагностичні види: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Athyrium filix-femina, Dentaria glandulosa, Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Mercurialis perennis, Oxalis acetosella, Rubus hirtus, Senecio ovatus.

Умови місцезростань: гірські схили різної крутості та експозиції на висотах 400—1200 м над р. м. Найпоширеніша асоціація карпатських букових лісів.

Поширення в Україні: Карпати.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91V0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Symphyto cordati-Fagetum Vida (1959) 1963. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 359.

.