Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion sylvaticae Luquet 1926

Stellario holosteae-Fagetum Onyshchenko 2017

Synonyms: Dentario glandulosae-Fagetum W. Matuszkiewicz ex Guzikowa et Kornaś 1968 p. p. (typo excl.); Stellario holosteae-Fagetum Onyshchenko 2009 (art. 3o, 5).

Діагностичні види: Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Anemone nemorosa, Carex digitata, Dryopteris filix-mas, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Maіanthemum bifolium, Polygonatum multiflorum.

Умови місцезростань: невисокі (200—450 м над р. м.), добре зволожені гірські схили різних експозицій.

Поширення в Україні: північна частина Карпат.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91V0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Stellario holosteae-Fagetum Onyshchenko 2017. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 359.

.