Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Fagion sylvaticae Luquet 1926

Carpino-Fagetum Paucǎ 1941

Synonyms: Carici pilosae-Fagetum Oberd. 1957 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Acer pseudoplatanus, Galium odoratum, Rubus hirtus.

Умови місцезростань: відносно невисокі гірські схили переважно південнозахідної експозиції.

Поширення в Україні: Карпати і Передкарпаття.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91V0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Carpino-Fagetum Paucǎ 1941. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 358.

.