Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Alnion incanae Pawłowski et al. 1928

Ornithogalo pontici-Alnetum glutinosae Didukh 1996

Synonyms: incl. Clemato vitalbae-Alnetum glutinosae Didukh 1996.

Діагностичні види: Anthriscus sylvestris, Arctium nemorosum, Arum elongatum, Bromopsis benekenii, Bupleurum rotundifolium, Dentaria quinquefolia, Ficaria verna, Galanthus plicatus, Galium aparine, Primula acaulis, Swida sanguinea, Ulmus glabra, Urtica dioica, Viola dehnhardtii.

Умови місцезростань: екотопи уздовж річок зі свіжими ґрунтами на південному і північному макросхилах середнього та нижнього (400—700 м над р. м.) лісових поясів.

Поширення в Україні: Гірський Крим.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91F0). Діагностичний вид Galanthus plicatus занесений до Європейського Червоного списку та Червоної книги України. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Ornithogalo pontici-Alnetum glutinosae Didukh 1996. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 356.

Протолог

  • Дідух Я.П. Неморальні ліси Гірського Криму класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937. Український фiтоценологічний збірник. Сер. А. 1996. Вип. 3. С. 34—51. PDF (161.41 KB)
.