Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum lucentis Hueck 1931

Synonyms: Potametum lucentis Graеbner et Hueck 1931 (art. 33); Potametum natanti-lucentis Kästner et Flössner 1938; Potametum perfoliato-lucentis Blaženčić et Blaženčić 1989 p. p.

Діагностичні види: Potamogeton lucens.

Умови місцезростань: мезоевтрофні та евтрофні замкнуті й слабопроточні прісноводні водойми зі слабокислою реакцією середовища, коливанням рівня води протягом періоду вегетації, товщею 50—100 (150) см, піщано-мулистими, глинистими, глинисто-мулистими і мулистими донними відкладами з потужним шаром детриту. В озерах, затоках і старицях, руслах річок з уповільненою течією, рукавах, занедбаних меліоративних каналах, водосховищах, ставках.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Карпати (від низинного до передгірського поясу), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: у складі угруповань з високим ступенем константності трапляється Ceratophyllum submersum (вид, занесений до Червоного списку водних макрофітів України і знаходиться на південній межі ареалу). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.