Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Alnion incanae Pawłowski et al. 1928

Alnetum incanae Lüdi 1921

Діагностичні види: Alnus incana, Pulmonaria obscura, Salvia glutinosa, Urtica dioica.

Умови місцезростань: свіжі, більш-менш підзолисті ґрунти у долинах річок.

Поширення в Україні: Карпати, Передкарпаття та прилегла частина Західного Поділля.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 91F0). 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Alnetum incanae Lüdi 1921. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 355.

.