Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Tilio-Acerion Klika 1955

Phyllitido-Aceretum Moor 1952

Діагностичні види: Acer pseudoplatanus, Actaea spicata, Anemone nemorosa, Asplenium trichomanes, Carpinus betulus, Cystopteris fragilis, Dentaria glandulosa, Fagus sylvatica, Phyllitis scolopendrium, Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Symphytum cordatum.

Умови місцезростань: ділянки гірських схилів із сильноскелетними кам’янисто-бриловими ґрунтами.

Поширення в Україні: Карпати, Розточчя — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9180).  

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Phyllitido-Aceretum Moor 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 353.

.