Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС CARPINO-FAGETEA SYLVATICAE JAKUCS EX PASSARGE 1968

Союз Tilio-Acerion Klika 1955

Arunco-Aceretum Moor 1952

Synonyms: Lunario-Aceretum pseudoplatani Grüneberg et Schülter 1957; Mercuriali-Fraxinetum (Klika 1942) Husová 1982 p. p. 

Діагностичні види: Abies alba, Acer pseudoplatanus, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Fagus sylvatica, Filipendula ulmaria, Glechoma hirsuta, Impatiens noli-tangere, Lamium maculatum, Lunaria rediviva, Milium effusum, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, Polystichum braunii, Rubus hirtus, Senecio ovatus, Stellaria nemorum, Symphytum cordatum.

Умови місцезростань: східні і північно-західні гірські схили крутістю 25— 30°, розміщені недалеко від вершин хребтів.

Поширення в Україні: Карпати — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9180). Діагностичний вид Lunaria rediviva занесений до Червоної книги України. 

Література: Давидов Д.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Асоціація Arunco-Aceretum Moor 1952. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 352-353.

.