Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum pectinati Carstensen ex Hilbig 1971

Synonyms: Potamogetonetum pectinati-perfoliati (Koch 1926) Den Hartog et Segal 1964; Myriophyllo verticillati-Potametum pectinati Costa et al. 1986; Potametum pectinati Stevanović 2003 prov.

Діагностичні види: Stuckenia pectinata.

Умови місцезростань: мезотрофні й евтрофні проточні й замкнуті водойми з нейтральною і слаболужною реакцією середовища, піщаними, глинистопіщаними, піщано-мулистими і мулистими донними відкладами з домішкою детриту, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—130 см. У заплавних і надзаплавних озерах, рукавах, старицях, водосховищах, ставках, меліоративних каналах, на прибережних мілководдях річок. Угруповання асоціації характерні для забруднених стічними водами ділянок. Здатні зростати в умовах сильної течії.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ, Закарпатська рівнина — зазвичай, Карпати (від низинного до передгірського поясу), передгірський пояс Криму — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.