Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929

Діагностичні види: Betula pubescens, Carex nigra, Eriophorum vaginatum, Ledum palustre, Oxycoccus palustris, Salix cinerea, Sphagnum capillifolium, Vaccinium uliginоsum.

Умови місцезростань: по окраїнах лісових боліт, у локальних зниженнях рельєфу, зазвичай на зандрових і моренно-зандрових рівнинах і річкових терасах з неглибокими торфовими ґрунтами (шар торфу потужністю не більше 1 м).

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: не має.

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Vaccinio uliginosi-Pinetum Kleist 1929. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 349-350.

.