Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Molinio-Pinetum Matuszkiewicz (1973) 1981

Діагностичні види: Frangula alnus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea, Populus tremula, Potentilla erecta, Polytrichum commune.

Умови місцезростань: вирівняні ділянки та зниження вододільних рівнин і річкових терас, що характеризуються достатнім, однак не надмірним зволоженням, і низьким рівнем залягання ґрунтових вод (1,3—1,4 м), на середньопідзолистих супіщаних і піщаних, глеюватих та оглеєних, іноді поверхнево оторфованих ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся, Розточчя, Лісостеп.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Molinio-Pinetum Matuszkiewicz (1973) 1981. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 349.

.