Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Veronico incanae-Pinetum Bulokhov et Solomeshch 2003

Діагностичні види: Campanula persicifolia, Hieracium umbellatum, Geranium sanguineum, Orthilia secunda, Peucedanum oreoselinum, Pilosella officinarum, Polygonatum odoratum, Rubus saxatilis, Serratula tinctoria, Veronica incana.

Умови місцезростань: підвищені ділянки моренно-зандрових та зандрових слабохвилястих рівнин, слабоопуклі частини борових терас, локальні підняття мезорельєфу вирівняних вододілів на свіжих супіщаних, часто легкосуглинистих, дерново-середньопідзолистих ґрунтах.

Поширення в Україні: східна частина Полісся та Північного Лісостепу.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Veronico incanae-Pinetum Bulokhov et Solomeshch 2003. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 349.

.