Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Peucedano-Pinetum Matuszkiewicz (1962) 1973

Synonyms: Festuco-Pinetum (Juraszek 1928) Kobendza 1930 p. p.; Chamaecytiso zingeri-Pinetum sylvestris Vorobyov, Balashov et Solomakha 1997.

Діагностичні види: Anthericum ramosum, Calamagrostis arundinacea, Carex ericetorum, Chamaecytisus ruthenicus, Convallaria majalis, Festuca ovina, Fragaria vesca, Peucedanum oreoselinum, Polygonatum odoratum, Ptilium crista-castrensis, Rubus saxatilis, Scorzonera humilis, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Veronica officinalis.

Умови місцезростань: підвищені ділянки моренно-зандрових та зандрових слабохвилястих рівнин, слабоопуклі частини борових терас, локальні підняття мезорельєфу вирівняних вододілів на свіжих супіщаних, часто легкосуглинистих, дерново-середньопідзолистих ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Розточчя.

Синсозологічний статус: високим ступенем константності відзначається занесений до Червоної книги України вид Pulsatilla patens. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Peucedano-Pinetum Matuszkiewicz (1962) 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 348-349.

.