Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Leucobryo-Pinetum Matuszkiewicz (1962) 1973

Діагностичні види: Avenella flexuosa, Leucobryum glaucum.

Умови місцезростань: свіжі дерново-підзолисті ґрунти на флювіогляціальних піщаних відкладах та елювії пісковиків.

Поширення в Україні: Західне Полісся, Розточчя, Карпати.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Leucobryo-Pinetum Matuszkiewicz (1962) 1973. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 348.

.