Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberd. 1957

Діагностичні види: Calluna vulgaris, Dicranum polysetum, D. scoparium, Lycopodium clavatum, Melampyrum pratense, Pleurozium schreberi, Solidago virgaurea.

Умови місцезростань: піщані слабопідзолисті ґрунти вирівняних ділянок межиріч, а також середніх частин схилів пагорбів у зандровому та мореннозандровому ландшафті.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Розточчя.

Синсозологічний статус: високим ступенем константності відзначається занесений до Червоної книги України Diphasiastrum complanatum. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberd. 1957. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 348.

.