Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Dicrano-Pinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962

Cladonio-Pinetum Juraszek 1927

Діагностичні види: Arctostaphylos uva-ursi, Cetraria islandica, Cladonia chlorophaea, C. coccifera, C. deformis, C. fimbriata, C. furcata, C. gracilis, C. subulata, C. uncialis, Corynephorus canescens, Jasione montana, Juniperus communis, Polytrichum piliferum, Ptilidium ciliare. 

Умови місцезростань: екстремально посушливі для лісів ділянки на верхівках піщаних пагорбів і пасм у зандрових місцевостях, підвищеннях борових терас та підняттях вирівняних слабохвилястих вододілів, складених флювіогляціальними пісками на сухих слабопідзолистих дернових, з надзвичайно коротким профілем, ґрунтах.

Поширення в Україні: Полісся.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 . В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 347-348.

.