Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum obtusifolii (Sauer 1937) Carstensen 1955

Synonyms: Potametum crispo-obtusifolii Sauer 1937; Potametum obtusifolii (Carstensen 1955) Segal 1965.

Діагностичні види: Potamogeton obtusifolius.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні проточні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 50—100 (150) см. В озерах, старицях, рукавах, каналах, водосховищах. Найчастіше угруповання асоціації трапляються на ділянках конусів виносу алювіальних відкладів.

Поширення в Україні: Полісся — спорадично, Лісостеп — рідко, Карпати, Степ — дуже рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 3). Діагностичний вид синтаксону включений до Червоного списку водних макрофітів України. У складі фітоценозів з високим ступенем константності трапляються інші види із Червоного списку водних макрофітів України (Potamogeton compressus, P. acutifolius). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.