Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939) Soó 1964

Lycopodio-Abietetum Fajmonova 1974

Діагностичні види: Abies alba, Lycopodium annotinum.

Умови місцезростань: схили північної й західної експозицій, на висотах 800—1200 м над р. м. на доволі багатих слабокислих ґрунтах.

Поширення в Україні: Карпати (Ґорґани, Чивчино-Гринявські гори (?)).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410). Діагностичний вид синтаксону Lycopodium annotinum занесений до Червоної книги України. 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Lycopodio-Abietetum Fajmonova 1974. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 346.

.