Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Лісова рослинність

КЛАС VACCINIO-PICEETEA BR.-BL. IN BR.-BL. ET AL. 1939

Союз Abieti-Piceion (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939) Soó 1964

Equiseto-Piceetum Šmarda 1950

Діагностичні види: Calla palustris, Carex nigra, Equisetum sylvaticum, Filipendula ulmaria, Sphagnum girgensohnii, S. palustre, S. squarrosum.

Умови місцезростань: невеликі за площею ділянки з відносно багатими, добре зволоженими і не дуже кислими ґрунтами у верхній частині лісового поясу.

Поширення в Україні: Карпати (Чивчино-Гринявські гори).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 9410). 

Література: Чорней І.І., Якушенко Д.М., Соломаха В.А. Асоціація Equiseto-Piceetum Šmarda 1950. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 345-346.

.