Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015

Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae Vicherek in Moravec et al. 1995

Діагностичні види: Puccinellia distans, Spergularia media, S. salina, Suaeda prostrata. 

Умови місцезростань: ділянки з вологими надмірно засоленими глинистими та суглинистими ґрунтами, які мають лужну реакцію.

Поширення в Україні: Передкарпаття (Дрогобицький р-н Львівської обл.).

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae Vicherek in Moravec et al. 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 334-335.

.