Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015

Suaedetum confusae Golub et Tchorbadze in Golub 1995

Діагностичні види: Camphorosma monspeliaca, Suaeda acuminata.

Умови місцезростань: короткозаливні рівнинні ділянки з нещільними суглинистими засоленими ґрунтами.

Поширення в Україні: Західне і Центральне Причорномор’я, острови затоки Сиваш, Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Suaedetum confusae Golub et Tchorbadze in Golub 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 334.

.