Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015

Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag, Golub et Yuritsyna 2001

Synonyms: Suaedo maritimae-Salicornietum prostratae Solomakha et Shelуag-Sosonko 1984 (syntax. syn.); Suaedo salsae-Salicornietum prostratae Golub et Tchzorbadze 1989.

Діагностичні види: Salicornia perennans, Suaeda salsa.

Умови місцезростань: ділянки з промивним режимом і послабленим нагінним впливом морських вод, з нещільними суглинистими ґрунтами; рідше — порушені місцезростання.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, солончаки терас Лівобережжя Дніпра. 

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). У складі угруповань асоціації з високим ступенем константності бере участь занесена до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica. Трапляються занесені до Європейського Червоного списку та Червоної книги України Lepidium syvaschicum, Червоного списку МСОП, Червоної книги України та Червоної книги Чорного моря Frankenia pulverulenta. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Salicornio perennantis-Suaedetum salsae Freitag, Golub et Yuritsyna 2001. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 333-334.

.