Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum trichoidis Tx. 1974

Synonyms: Potametum trichoidis Freitag, Markus et Schwippl 1958.

Діагностичні види: Potamogeton trichoides.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні непроточні водойми зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, постійним протягом періоду вегетації рівнем води, товщею 30—100 (150) см та мулисто-піщаними донними відкладами. В озерах, ставках, каналах, піщаних кар’єрах, водосховищах.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ — рідко, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид асоціації занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.