Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС THEROSALICORNIETEA TX. IN TX. ET OBERD. 1958

Союз Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina 2015

Suaedetum salsae Golub et Tchorbadze 1995

Synonyms: Suaedetum maritimae Soó 1927 sensu Suaedetum salsae.

Діагностичні види: Aeluropus littoralis, Suaeda salsa.

Умови місцезростань: місцезростання із суглинисто-піщаними нещільними ґрунтами: новоутворені екотопи, розорані в минулому ділянки, насипані ґрунтові підвищення, пухкі солончаки з нагінним підтопленням.

Поширення в Україні: Причорномор’я, Приазов’я, солончаки лесових терас лівобережних приток Дніпра.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1310). У їх складі трапляється занесена до Європейського Червоного списку Puccinellia syvaschica. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Suaedetum salsae Golub et Tchorbadze 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 333.

.