Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Zannichellietum palustris Lang 1967

Synonyms: Parvo-Potamo-Zannichellietum tenuis Koch 1926 (art. 37, nom. dub.); Zannichellietum palustris Nordhagen 1954.

Діагностичні види: Zannichellia palustris.

Умови місцезростань: евтрофні, прісноводні й слабосолонуватоводні водойми зі слаболужною або нейтральною реакцією середовища, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—40 (100) см та мулистими донними відкладами. У лиманах, затоках річок, ставках, меліоративних і водопостачальних каналах.

Поширення в Україні: Степ — спорадично, Лісостеп, Полісся, Закарпатська рівнина, передгірський пояс Криму — дуже рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.