Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Potamogetonion Libbert 1931

Potametum natantis Hild 1959

Synonyms: Potametum natantis Soó 1927 (art. 2b, nom. nud.); Potametum natantis Oberd. 1977.

Діагностичні види: Potamogeton natans.

Умови місцезростань: евтрофні замкнуті й помірно проточні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, товщею води 70—100 (150) см, коливанням її рівня протягом періоду вегетації, мулистими, мулисто-піщаними та мулисто-торф’янистими донними відкладами. У заплавних озерах, рукавах, руслах малих річок, водосховищах, ставках, меліоративних каналах.

Поширення в Україні: Полісся, північна частина Лісостепу — зазвичай, Степ — спорадично, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — рідко, передгірський пояс Карпат — дуже рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.