Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

Клас POTAMOGETONETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957

Nymphoidetum peltatae Bellot 1951

Synonyms: Limnanthemo peltati-Potametum pectinati Allorge 1921; Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Bellot 1951; Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) Oberd. et T. Müller 1957; Nymphoidetum peltatae (Allorge 1922) T. Müller et Görs 1960; Nymphoidetum peltatae Oberd. et T. Müller in T. Müller et Görs 1960; Polygono-Nymphoidetum van Donselaar et al. 1961.

Діагностичні види: Nymphoides peltata.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні замкнуті й слабопроточні водойми з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, піщаними, мулисто-піщаними, мулисто-щебенистими і глинистими донними відкладами, товщею води 60—80 см, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями її рівня. На конусах виносу алювіальних відкладів, у руслах і затоках річок, ставках, на мілководдях водосховищ, ділянках авандельт гирлових частин річок.

Поширення в Україні: Степ (гирлові частини річок Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай) — спорадично, Полісся, Лісостеп — рідко, Закарпатська рівнина — дуже рідко.

Синсозологічний статус: угруповання асоціації занесені до Червоного списку угруповань водних макрофітів України (категорія 4). Діагностичний вид синтаксону включений до Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.