Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Limonio meyeri-Plantaginetum cornuti Dubyna et al. 2007

Діагностичні види: Limonium meyeri, Plantago cornuti.

Умови місцезростань: улоговини з ущільненими засоленими піщано-черепашковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio meyeri-Plantaginetum cornuti Dubyna et al. 2007. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 303.

.