Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Limonio gmelinii-Aeluropodetum littoralis Krausch 1965

Діагностичні види: Aeluropus littoralis, Apera maritima, Limonium gmelinii, Puccinellia distans, Salicornia perennans.

Умови місцезростань: знижені рівнинні ділянки з мулистими солончаковими ґрунтами, які заливаються нагінними водами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). Діагностичний вид асоціації Apera maritima є причорноморським субендемом. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Limonio gmelinii-Aeluropodetum littoralis Krausch 1965. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 303.

.