Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Plantagini salsae-Limonietum meyeri Dubyna et al. 2007

Synonyms: Plantagini-Limonietum sensu Dubyna et al. 1997 non Westhoff et Segal 1961.

Діагностичні види: Limonium meyeri, Plantago salsa.

Умови місцезростань: улоговини з ущільненими засоленими піщано-черепашковими ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). У складі ценозів бере участь занесений до Червоної книги Чорного моря Eryngium maritimum. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Plantagini salsae-Limonietum meyeri Dubyna et al. 2007. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 302.

.