Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Junco maritimi-Caricetum extensae (Corillion 1953) Géhu 1976

Діагностичні види: Carex extensa, Juncus maritimus.

Умови місцезростань: улоговини морських кіс, міжгривні зниження та береги лиманів з близьким заляганням ґрунтових вод (20—50 см), черепашковопіщаними, рідше — мулисто-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Junco maritimi-Caricetum extensae (Corillion 1953) Géhu 1976. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 301-302.

.