Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Tripolio pannonici-Caricetum extensae Dubyna et Neuhäuslová 2000

Діагностичні види: Atriplex littoralis, Bolboschoenus maritimus, Carex extensa, Limonium meyeri, Tripolium pannonicum.

Умови місцезростань: депресії з короткотривалим затопленням, рідше — міждюнні депресії з черепашково-піщаними ґрунтами з прошарками глини і рівнем залягання ґрунтових вод 0,2—0,5 м.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). Діагностичний вид синтаксону Tripolium pannonicum є причорноморським субендемом. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Tripolio pannonici-Caricetum extensae Dubyna et Neuhäuslová 2000. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 301.

.