Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС JUNCETEA MARITIMI BR.-BL. IN BR.-BL., ROUSSINE ET NÈGRE 1952

Союз Juncion maritimi Br.-Bl. ex Horvatić 1934

Phragmito-Juncetum maritimi Korzhenevsky et Klyukin in Dubyna et al. 2007

Synonyms: Phragmito-Juncetum maritimi Korzhenevsky et Klyukin 1990 (art. 2a).

Діагностичні види: Juncus maritimus, Phragmites australis.

Умови місцезростань: знижені вологі засолені ділянки з мулистими солончакуватими ґрунтами. 

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1410). 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Phragmito-Juncetum maritimi Korzhenevsky et Klyukin in Dubyna et al. 2007. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 300-301.

.