Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Typhion laxmannii Nedelcu 1968

Typhetum laxmannii (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968

Діагностичні види: Typha laxmannii.

Умови місцезростань: мілководдя слабомінералізованих водойм та їх прибережних ділянок; приморські депресії, де нагінний вплив моря незначний; ділянки з товщею води до 30 см і мулистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Причорномор’я, Закарпаття, Передкарпаття.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Typhetum laxmannii (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 298.

.