Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941

Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958

Synonyms: Typho-Schoenoplectetum glauci Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958.

Діагностичні види: Scirpus tabernaemontani, Typha angustifolia.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя прісноводних і помірно солонуватоводних непроточних евтрофних водойм з товщею води 10—50 см, мулисто-піщаними, мулистими, рідше — мулисто-торф’янистими донними відкладами і непостійним рівнем води.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Закарпаття. 

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. et O. de Bolòs 1958. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 297-298.

.