Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941

Suaedo-Bolboschoenetum maritimi Sorbu et al. 1995

Діагностичні види: Bolboschoenus maritimus, Suaeda salsa.

Умови місцезростань: середньо- і короткозаливні засолені рівнинні ділянки, що перебувають під впливом згінно-нагінних явищ.

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Suaedo-Bolboschoenetum maritimi Sorbu et al. 1995. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 297.

.