Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Галофітна рослинність

КЛАС BOLBOSCHOENETEA MARITIMI VICHEREK ET TX. IN TX. ET HÜLBUSCH 1971

Союз Scirpion maritimi Dahl et Hadač 1941

Tripolio vulgaris-Bolboschoenetum maritimi Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987

Діагностичні види: Bolboschoenus maritimus, Puccinellia distans, Salicornia perennans, Tripolium vulgare.

Умови місцезростань: знижені ділянки колишніх водойм із засоленими мулисто-піщаними болотистими ґрунтами, прибережні рівнинні тривало- і короткозаливні ділянки з товщею води 30—40 см. 

Поширення в Україні: Причорномор’я і Приазов’я, Лівобережжя Дніпра, тераси приток р. Сіверський Донець.

Синсозологічний статус: не має. 

Література: Дзюба Т.П. Асоціація Tripolio vulgaris-Bolboschoenetum maritimi Shelуag-Sosonko et Solomakha 1987. В кн.: Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. та ін. Продромус рослинності України. – Київ: Наукова думка, 2019. – С. 296-297.

.